Schildersbedrijf Te Morsche Beltrum-Lochem

0544-481278
 

Kwaliteitsregeling

De kwaliteitsregeling Kennis & Kunde is in het leven geroepen om de kwaliteit van restauratiewerk te bevorderen en om de kans op werk van onvoldoende kwaliteit zo klein mogelijk te maken. Want juist bij monumenten gaat er, ondanks goede bedoelingen, nogal eens wat mis bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Bijvoorbeeld doordat er niet voldoende rekening wordt gehouden met historische constructies, technieken en materialen.   

Wij zijn sinds 2015 gecertificeerd en staan samen met 8 schildersbedrijven in de provincie Gelderland op deze lijst. De regeling is ontwikkeld op initiatief van de provincie Gelderland en opgesteld in samenwerking met Monumentenwacht, kenniscentra, restauratiedeskundigen en bouwbedrijven. We zijn er trots op om als één van de 9 Gelderse schildersbedrijven opgenomen te zijn in het Kennis & Kunde Kwaliteitsregister van de provincie Gelderland. We willen hiermee graag laten zien dat we ons vak verstaan en kwaliteit leveren. 

Op de website van Kennis en Kunde staat hierover:  ‘Gecertificeerde bedrijven kunnen zich onderscheiden van collega’s met minder of geen kennis en kunde van bijvoorbeeld de historische kenmerken en waarden van een monument. Bedrijven die hebben aangetoond dat zij aan uiteenlopende kwaliteitseisen voldoen en serieus werk maken van opleiden van vaklieden, worden opgenomen per discipline in dit register.’